En drivande partner inom handel och logistik.

Electras affärsidé är att utveckla och driva varu- och tjänsteförsäljning, infrastruktur och koncept för handel och logistik i Norden. Skräddarsydda och flexibla lösningar säkerställer våra partners konkurrenskraft.

Företaget grundades 1949 och är idag en av Sveriges bästa partners inom handel, it och logistik. Med branschkunskap, rätt produkter och tjänster erbjuder vi kundupplevelse, utveckling och lönsamhet.

Takes business forward

Electras erbjudande skapar förutsättningar för konkurrenskraft inom alla delar av värdekedjan – före, under och efter köp. Ett nära och öppet samarbete med våra kunder och leverantörer, där vi analyserar flöden, kostnader och processer och tar fram unika lösningar som adderar funktionalitet, ökad effektivitet och en bättre kundupplevelse.

Electra har hela infrastrukturen för din kedjeverksamhet.

Läs mer på electra.se