Agil Deployment

Vi jobbar ständigt med att bli snabbare och agera när våra kunder behöver förändringar i SMART. Vi har därför gått ifrån det gamla sättet där vi levererade 3-4 nya versioner per år eftersom vi upplevde att vi inte kunde leva upp till våra kunders allt snabbare önskemål om förändringar. Vi hade då 2 flaskhalsar:

1. Många förändringar påverkade många olika delar av SMART och det tog därför lång tid att bygga om i alla delar det påverkade.
2. Den andra delen var sedan när funktionaliteten var ändrad så var testperioden lång för allt skulle testas.

Med vårt nya arbetssätt går både utveckling och tester betydligt snabbare idag, och vi har därför möjlighet att släppa nya versioner oftare där förändringarna inte blir lika omfattande. Vi har under hösten 2017 släppt nya versioner hela 27 gånger och även våra kunder upplever att själva uppgraderingen är så mycket enklare. Allt laddas ner i bakgrunden och när man startar om SMART så har man den nya versionen direkt - enkelt och snabbt!

Vad tycker andra om SMART

Gunnar Olssons Foto

Henrik Olsson, GO Foto, Stockholm

"Det är ett väldigt smidigt system. Vi får bättre kontroll på vår…

RingUP Gävle

Thomas Damberg, RingUp, Gävle

"Det är ett bra, integrerat och enkelt system. Det sparar tid och vi …

AB Dogman

Pierre Olofsson, VD AB Dogman

"Vi är redo att förändra det traditionella sättet att göra affärer oc…

Electra AB

Christer Palmgren, Kedjechef

"Idag sker handeln på konsumentens villkor och kraven är större än tid…